Bao cát tập thể lực – POWER-BAG

Bao cát tập thể lực – POWER-BAG

  Danh mục:
  • Bao Cát Tập Thể Lực , Các hạng cân nặng của thiết bị bao gồm : 5kg, 10kg, 15kg,20kg,25kg
  • Bề mặt dê dàng vệ sinh làm sạch
  • Chất độn cát trong túi lót đặc biệt được phân bổ trọng lượng đồng đều
  • Có quai để dễ dàng mang xách
  Thông số kỹ thuật
  Bình luận Facebook